» پست ثابت :: جمعه ۱۳٩٩/٤/٦
» تسلیت :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۳
» جدایی مان :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۱
» مات :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۱
» وقتی یه زن... :: شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٢
» نقاب :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩
» توی کلاس... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩
» رابطه ی احساسی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٦
» داستان جالب :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٦
» اغوش :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٦
» فاحشه :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٦
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱
» وقتی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٩
» بالاخره خواهد امد..... :: جمعه ۱۳٩۳/٥/٢٤
» خسته :: جمعه ۱۳٩۳/٥/٢٤
» یه مرد ایده ال باید :: شنبه ۱۳٩۳/٥/۱۸
» مهم نیست :: شنبه ۱۳٩۳/٥/۱۸
» تمام دنیا :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٦
» دلم برای کسی تنگ است که :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٥
» حرف مردم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/۱٤
» میگویند :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/۱٤
» من عاشق نیستم فقط.... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/۱٤
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٧
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٧
» تولد عشقم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٧
» تولد عشقم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٧
» وقتی یکی رو... :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۳
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/٢ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/٢
» دوست داشتن یعنی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/٢
» شکستن :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱
» 3چیز :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱
» گاهی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳۱
» باران :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳۱
» باران :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳۱
» دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۳٠ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۳٠
» شاید :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۳٠
» وقتی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٩
» نپرس :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٩
» بی شک :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٩
» به سلامتی... :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٢۸
» به سلامتی.. :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٢۸
» جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٧ :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٧
» زن :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٧
» سکوت :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٧
» دوست داشتن :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٦
» دوست داشتن :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٦
» کاش :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٥
» توکه پیشمی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٥
» یه دوست خوب :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٥
» باورکن :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٥
» زندگی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٥
» چه رنگی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٥
» جان دلم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢۳
» کودک :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢۳
» عشق یعی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٢ :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٢
» شنبه ۱۳٩۳/٤/٢۱ :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٢۱
» اگر :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» وفاداری :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» شما کدومی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» حس :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» وقتی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» لطفا :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» میدونی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» وقتی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» دلم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» می گویند :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» هیچی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» ارام تر :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» اغوش :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» روزی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» مال کسی... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» ارزو :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» معنای عشق :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» دیشب :: جمعه ۱۳٩۳/٤/۱۳
» هرگاه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٠
» زیباترین... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٩
» مینوسم :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۸
» هیچ فکر نمیکردم :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٧
» بیا بغلم :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٧
» کاش :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٧
» بگذار :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٧
» وقتی :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٦
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» تلخ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» زن که باشی... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» سخت است :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» زن :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» این دخترایی که :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٤
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٤ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٤
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» گاهی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» عشق یعنی... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» بعضی ها :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢
» دیدی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢
» یادتون هست :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢
» یکرنگ که باشی... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢
» بگو کدوم؟؟؟ :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱
» ادم هایی هستند که... :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳۱
» ادم هایی هستند که... :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳۱
» ادم هایی هستند که... :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳۱
» شب است... :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳۱
» بامن... :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳۱
» اگر میخوای بدونی که... :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۳٠
» وقتی :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۳٠
» بدوید بیاین :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٧
» از این مردایی که... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٧
» بیزارم :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» دختر است دیگر :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» ادم است دیگر گاهی.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» ادم است دیگر گاهی.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» پسری که.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» فقط.. :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» فقط.. :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» عشق یعنی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٥
» زندگی :: شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٤
» مهم نیست :: شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٤
» مهم نیست :: شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٤
» میگویند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٤
» من... :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢۳
» گیرم که باخته ام !! :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢۳
» گیرم که باخته ام !! :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢۳
» مخاطـ♥ـب خاص من :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
» وقتی دلت.... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
» چـقـدر خـوبـه :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٩
» چـقـدر خـوبـه :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٩
» اهای... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٩
» یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۸
» بعضی وقتا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۸
» بعضی وقتا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۸
» یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۸
» عشق یعنی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۸
» به سلامتی .... :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٧
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٧ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٧
» لبخند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٧
» دروغ :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۱٦
» یه روزی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٤
» اگر :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٤
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/۱۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/۱۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/۱۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/۱۳
» مخصوص عشقم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/۱۳
» دیوانه ام.... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۱
» عشق یعنی : :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۱
» بغل :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠
» پسری که :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠
» اگر خواستی :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٩
» ساعت :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٩
» به سلامتی.... :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٩
» باران :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٦
» چه ماهی هستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٦
» تو راحت.... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٦
» مسافر :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٦
» دلتنگی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٥
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۳ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» هر کس.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» حسود نیستم.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳۱ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳۱
» اگه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/۳٠
» دلم نلرزید :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٩
» موهایش را :: شنبه ۱۳٩۳/٢/٢٧
» اغوش :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٥
» بوی تنت را... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٥
» زن است دیگر :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» مخاطب خاص اگر... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» قدیما :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» به سلامتی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» ادم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» یه وقتایی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» افتاب :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» افتاب :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» افتاب :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۸
» یاد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۸
» خوشبختی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۸
» میخواهمت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۸
» زن :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٧
» ازش پرسیدن :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٧
» من یه دخترم.... :: شنبه ۱۳٩۳/٢/۱۳
» اجازه نمیدهم :: شنبه ۱۳٩۳/٢/۱۳
» خانوم بودن :: شنبه ۱۳٩۳/٢/۱۳
» تا اخر بخوانید :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» این پست رو حتما بخونید :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» حتی... :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» دختری که :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» سخته :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» به سلامتی پسری که..... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
» نمی توانند :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
» آنقدر نفس می کشم... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
» جای خالی تو :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۸
» دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۸ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۸
» عاشق است دیگر.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۸
» اعتماد :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٧
» عششششششششششششششششششششششق :: شنبه ۱۳٩۳/٢/٦
» گاهی اوقات :: جمعه ۱۳٩۳/٢/٥
» قدیما :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٤
» کاش بودی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٤
» زنی که عاشق شده :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳
» چه ناگهانی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳
» مامان :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢
» اشک :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢
» درد داره :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢
» دخترا کلا دو دسته اند یکی.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» راه که میروی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» کابوس :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳۱
» مادر :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳۱
» برای بوسیدنم :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» شکستن دل.... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» دلم :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» حسادت یا خساست :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۸
» ما ادما..... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۸
» حواسمون باشه... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۸
» راز زندگی ارام :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٧
» ادم است دیگر.... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٧
» مادرررررررررر :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٢٦
» من رو تنها گذاشت ورفت :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٢٦
» بازگشتی در کار نیست... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٢٦
» ادمای راستگو... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٢٦
» براش بنویس دوستت دارم آخه.... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٢٦
» دوستت دارم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٢٦
» یه پسر باید.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» تفائتی ندارد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» یه پسر ایده ال :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» میرم :: شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳
» خیلی شیرینه.... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳
» شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳ :: شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳
» تایبت بو کسکم :: شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳
» مخصوص عشقم رمزش چهار رقم اخر شماره موبایلت :: شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳
» سکوت که میکنم.... :: جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٢
» مرد باید :: جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٢
» دوست داشتنت :: جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٢
» به سلامتی همه ی..... :: جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٢
» بزرگترین ارزو :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» جون میده :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» دختر باید... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» من یه دخترم... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» از این دنیا.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» به سلامتی... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» لطفا توجه کنید :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» اگه... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» بوی خیانت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» پسر بودن :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» خیانت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» نفرین :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» نخوان :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» رفیق :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» بعضی وقتا :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
» پسرانی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
» اشک :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
» عشق :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
» دخترک :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
» خدا :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» دیوانگی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» پسر به.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» میخواهم.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» از دیروز :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» جملات زیبا :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» یه وقتایی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» باورکن :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ........ :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٦
» ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮﯾﺪ.... ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﻨﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯتماﻡ :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٦
» ساده من را :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٦
» حتی اگر :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱٥
» دیونگی یعنی..... :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱٥
» وقتی میپرسه.... :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱٥
» شاید.... :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱٥
» اهای عشقم :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱٥
» فاصله ها :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» شرح در :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» عاشقتم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» - ﻏﺼﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﮐﺮﺩ....ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﺍﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﯾﺪﻡ! ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺑﺮﺍﯼ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺩﻭﯾﺪﻩ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» خستگی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» امشب.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» تنها :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» خنده :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» عکس :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» چقدر خوبه...... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» خدارو چه دیدی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» یک ضرب :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٢
» قلب من :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٢
» بزرگترین ارزوی من :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٠
» به سلامتی.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٧
» همان لحظه ای است... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٥
» عشق من :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» کابوس :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» روی :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» اوج خوشبختی ست؛ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» پرسید :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» تلخی رو زگار... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳
» یه وقتایی.. :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٢
» من کجا وعشق کجا :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٢