میرم

گفتم:میری؟


گفت:آره


گفتم:منم بیام؟


گفت:جایی که من میرم جای 2 نفره نه 3 نفر


گفتم:برمی گردی؟


فقط خندید


اشک توی چشمام حلقه زد


سرمو پایین انداختم


دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بالا آورد


گفت:میری؟


گفتم:آره


گفت:منم بیام؟


گفتم:جایی که من میرم جای 1 نفره نه 2 نفر


گفت:برمی گردی؟


گفتم:جایی که میرم راه برگشت نداره


من رفتم اونم رفت ولی اون مدتهاست که برگشته


و با اشک چشماش خاک مزارمو شستشو میده

[ شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳ ] [ ۸:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مینا ]