بدوید بیاین

کپی کن ببین تو به چشم بقیه چه جور آدمی هستی؟؟
1.جدی
2.شوخ طبع
3.روباز
4.دوست داشتنی
5.لوس
6.کینه ای
7.محترم
8.باشخصیت
9.باذوق
10.مغرور
11.عصبی
12.مهربون
13.دم دمی مزاج
14.خوشگل
15.جذاب
16.احمق
من کدومم؟

/ 2 نظر / 11 بازدید
shamal

یه دختر خوشـــکل لوس دووووست داشتنیه محترم ومهربون که خیلیم شوخ طبعه و عاشق خندههههههههههه ها شم ؛ میشه گفت گاهی هم جدیه و دم دمی مزاج [لبخند] [گل][قلب][گل] خیییییییییییییییییییییییییییییلی هم دلــــــــــــــــــــبره و دل منو با خودش برده [قلب][گل][قلب]

Nafas

ازتون شناختی ندارم... اپم[گل]