ادم هایی هستند که...

آدمهایی هستندکه شایدکم بگوینددوستت دارم یاشایداصلابه

زبان نیاورنددوست داشتنشان را...بهشان خرده نگیرید!این

آدمهافهمیده انددوستت دارم حرمت دارد،مسئولیت دارد... ولی

وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی

رامیفهمی...میفهمی ک همه کارمیکندتاتورابخنداند...تا�

�وشادباشی...آزارت نمیدهد...دلت رانمی شکند...به هردری

می زندکه باتوباشد »من این دوست داشتن رامی ستایم«

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
حمید امینی

سلام مینا خانوم این پستت خیلی قشنگ بود سپاسگزارم موفق باشید

shamal

مینا یه چیزی میگم ولی زود قضاوت نکن و بدون که حق دارم بگم؛ یه وقتایی حرفایی میزنی که من اصلا خوشم نمیاد و خوب میدونی منو اذیت میکنن ، پس بیشتر مواظب رفتارت بامن باش

shamal

عزیز بودن آدمها به این نیست که وقتی می بینیشون چقدر از دیدنشون خوشحال میشی ؛ به اینه که وقتی نمی بینیشون چقدر دلت براشون تنگ میشه !