حرف مردم

 

 

 

 

چه کار به حرف مردم دارم  . . .! زندگی من همین است شب که می شود،عاشقانه ای می نویسم خیره می شوم به عکست و با خودم فکر می کنممگر میشود تورا دوست نداشت

 

/ 8 نظر / 7 بازدید
▓▒░مانـگـ_ه شـ‗‗__و░▒▓

ﺍﮔـــــﻪ ﺑـﺎﻫﺎﺕ ﺳـــــــــــﺮﺩ ﺷﺪﻩ اﮔـــــﻪ ﺑﻬﺶ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﯼ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﺍﺑﺘو ﻧﻤـــــــــﯿﺪﻩ ... ﺍﮔـــــﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﯽ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻓﻘــــﻂ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺍﮔـــــﻪ ﺷـــــﺒﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﺗــــﻮﺧـﻮﺍﺑﺶ ﻣﯿـﺒﺮﻩ ﯾﻌﻨﯽ...ﺗــــﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀــﺎﯼ ِ ﺗﻮﺗﻮﯼ ﺩﻟــــﺶ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ! ﺍﯾﻦ ﯾـﻪ ﻗـــــﺎﻧﻮنهﺑــــﺎ ﻗــﺎﻧﻮﻥِ ﺁﺩﻣــــﺎ ﻧــﺠﻨﮓ!!!ﻏــﺮﻭﺭﺕ ﻟــــِﻪ ﻣﯿﺸﻪ ....

▓▒░مانـگـ_ه شـ‗‗__و░▒▓

همه زخم های دستم را میبنند و میگویند چرا با خودت چنین کردی ! اما کسی زخم بزرگ دلم را ندید تا بگوید چرا با تو چنین کردند!

▓▒░مانـگـ_ه شـ‗‗__و░▒▓

با “یکی بود یکی نبود” شروع می شود این قصه … با “یکی ماند ، یکی نماند” تمام ! يکی من بودم یا تو ، مهم نیست … مهم قصه ایست که تمام می شود !

پسرک و دخترک پاییز

تمام دلخوشی ام این روزها خط خطی هایی است که بر لوح سادگی ام می نگارم شاید به این خیالم که تو گاهی فقط گاهی می آیی و میخوانی و در دل می گویی او هنوز هم دوستم دارد!

SHaMal

حال من خوب است، با تو بهتر می شوم آخ! تا میبینمت یک جور دیگر میشوم...[قلب][قلب][قلب]