پسر بودن

چقدر برایم سخت است که همه پسر را با

دوسال

سربازی و گریه نکردن میشناسند, اری من

پسرم و سخترین کار دنیا بر عهده من است ان

هم ساختن شانه ای برای دختری که در این

دنیا تنها مرا خواهد داشت, شانه ای برای نازک

ترین جنس دنیا

/ 1 نظر / 4 بازدید
ماهتیسا

میشه اینم بردارم؟؟؟دیوونه تواینارو از کجا میاری؟؟؟