این دخترایی که

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺷﻮﻥ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﮐﺘﻮﻧﯽ ﻣﯿﭙﻮﺷﻦ ..

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮﻥ ﺁﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﻋﺴﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ،

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺭﻧﮕﻪ.

ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﺁﻝ ﺍﺳﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻦ ﺟﺎ"ﮐﺎﻟﺞ " ﻭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ.

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﺭﮊ ﻟﺒﺸﻮﻥ ﻧﯿﺴﺘﻦ.

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺭﻧﮕﻪ.

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺩﯾﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﺸﻮﻥ.

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺕ ﻭ ﻓﺮﺕ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ" ﺍﯾـــﺶ " " ﺍﯾـﺶ " ﺭﺍﻩ

ﻧﻤﯿﺪﺍﺯﻥ.

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ" ﺧَـﺰﻩ " ﻭ " ﺟﻮﺍﺩﻩ " ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺗﻮ

ﺩﻫﻨﺸﻮﻥ.

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ " ﮔﻠﺰﺍﺭ" ﻧﯿﺴﺘﻦ.

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺧﻮﺑﻦ ..

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾـﯽ ﮐﻪ ﺧﯿـﻠﯽ ﻣَـﺮﺩﻥ.

ﻭﺍﯼ ... ﻭﺍﯼ ... ﺍﯾﻨﺎ ... ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ، ﺍﯾﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﻔﻦ

♥ﻋــﺎﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭﺷﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ♥... ♥ ♥

  من دیگه حرفی ندارم

/ 3 نظر / 11 بازدید
shamal

بابا ایول به این دخترای[گل] ... لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایک

shamal

آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم

رهگذر دیوانه

کو همچین دختری؟؟ عکس گوشه وبلگات مال کیه؟ آروم و مهربونه قیافش