میگویند

 

 

می گویند پرخاش گر شده ام، نه

 

 

فقط هرکس که لحظه ای یاد تورا ازذهنم بگیرد،

 

 

گیرم که بایک عطسه ی معمولی

 

 

نمیتوانم سر به تنش بگذارم.

 

 

میگویند خواب ندارم، نه

 

 

فقط منتظر توآم

 

 

میترسم چشم روی هم بگذارم و بیایی!

 

 

چیزیم نیست . . . درعوض،

 

 

موسیقی آرام گوش میدهم،قرص هایم را دوبرابر میخورم و . .

.

 

اصلا اتفاق عجیبی نیفتاده !

 

 

فقط انگار سرم بلایی دارد می آید . . .

 

دوست دارمsh

 

 


/ 5 نظر / 7 بازدید
زهرا

توکل کن به خدا همه چی درست میشه

IMAN

ازم پرسیدند چرا سیگارت را ترک نمیکنی ؟ گفتم هرکس به پایم بماند به پایش میمانم حتی اگر قصدجانم را داشته باشد.....[افسوس]

SHaMal

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!لبخند که میزنی؛ چشمهایت پر ازستاره میشوند... تمام شب های من با همین ستاره هاست که روشنند...!![گل][گل][گل] سلامن نفسمممممممممممممممممم[گل][گل][گل]