شکستن دل....

شکستن دل به شکستن استخوان دنده میماند...

از بیرون همه چیز روبه راه است اما... هر نفس در

است که میکشی..

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
sh

سلام خوشــــــکلم دوووووووووووووووووووووووووووووووست دارم [گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

فاطمه

ارزانتر از ان بود كه فكرش را ميكرد ولي براي من گران تمام شد........[گل]