بوی خیانت

همه زندگی ام هم که باشی

باز ازت سیر می شوم

وقتی بوی خیانتت به مشامم می رسد

/ 2 نظر / 4 بازدید
yashar emroqlu

متنتو اینطور بنویسی قشنگتره همه زندگی ام که باشی باز ازت سیر میشوم وقتی بوی خیانت و دروغ به مشامم برسه