میخواهم....

میخوام با تو باشم..

 

تو دل تو جا شم..

 

میخوام با تو غرق خیال و رویا شم..

 

میخوام تو کنارم باشی و بمونی..

 

عشقمو تو چشمام ببینی بخونی..

 

/ 0 نظر / 5 بازدید