من رو تنها گذاشت ورفت

من و تنها گذاشت و رفت.....

 

گفتم برگرده خودم وبراش لوس میکنم ومیگم

 

دوستت ندارم......

 

یه روز برگشت وپشت سرش یه چیزی بود......

 

گفتم حتما برام کادو خریده......

 

خودمو لوس کردم و گفتم :دیگه نمیخوامت!!!

 

گفت :چه بهتر....

 

اینم کارت عروسیم!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید