سخت است

از ضربه ی مشت های یک مرد - گاهی سنگین تر است

حرف های اخر یک زن

 

اولی دندان هایت را می ریزند

 

و دومی خواب هایت را .......

/ 0 نظر / 6 بازدید