تمام دنیا

 

 

تمام دنیا هم که بروند

 

تمام دنیا هم که نباشند

 

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

 

تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم

 

تمام دنیا هم که دل خراب مرا خرابتر کنند

 

تو هستی...

 

آغوش تو باشد ، بوسه‌‌های تو باشد ، همین برای یک عمر

 

زندگی‌ کافیست...

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
SHaMal

مکـــث میکنـــــم ...! انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی را , جـــــا گذاشتـــــه ام ! مثلــــــــــا"... در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش ♥ در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]