ادمای راستگو...

آدمای راستگو

 

خیلی زودوراحت عاشق میشن احساساتشونو

 

برروز میدن

 

راحت بهت میگن دوست دارن دیر دل میکنن ودیر

 

تنهات میذارن

 

اما وقتی زخمی بشن..

 

ساکت میشن چیزی نمیگن خیلی راحت میرن

 

ودیگه برنمیگردن

 


/ 0 نظر / 3 بازدید