مال کسی...

 

مال کسی باش که حتی ساده ترین لباس تنت باشد. ...

 

تو را به همه دنیا نشان دهد و بگوید :

 

این همه دنیای من است . . .

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
SHaMal

آخه من خیییییییییییییییییییییییییییییییییلی دوست دارممممممممممممم![قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

پرنسس تنها

مشکل همینجاست که حتی با بهترین بلاس هم منو به کسی نشون نداد که بگه عشقمه [گریه] مینای من دوست دارم ابجی جونم داکنه مثل من نشی که مطمئنم نمیشی اخه عشقت خیلی اقاست