یه دوست خوب

 

 

یه دوست خوبایمانتو ازت نمی گیره ! ما آدما معمولا ایمان قوی نداریم . پس

 

دنبال یه دوست باشیم که همینو هم ازمون نگیره ! 

 

یه دوست خوببهت اعتماد داره ؛ تو هم می تونی بهش اعتماد کنی!

   

 

یه دوست خوب عقایدت رو زیر سوال نمی بره ! و کمکت می کنه که باورهات

 

 

 

بیشتر و بهتر بشن !  

 

 

یه دوست خوب بی ارزشی رو ارزش نمی دونه


 

یه دوست خوب با بدبینی هاش تو رو ناامید نمی کنه و همیشه برای رسیدن به


آرزوهات تو رو دلگرم و تشویق می کنه ! 

 

یه دوست خوب نظراتشو به تو تحمیل نمی کنه و تو رو همین جوری که هستی


قبول داره ! 


 

یه دوست خوبهمیشه ازت تعریف نمی کنه ، گاهی ایرادهاتو بهت می گه تا بتونی


اونها رو بفهمی و رفع کنی!  

 

یه دوست خوببه خاطر خودش دل تو رو نمی شکنه و خوردت نمی کنه !  


 

یه دوست خوب آبروی تو رو برای حفظ آبروی خودش نمی ریزه !


 

 

یه دوست خوب راز داره ! رازهای تو رو به دیگران نمی گه و پشت سرت حرف

 

نمی زنه !  

 

یه دوست خوبهمیشه منتظر نیست که تو پیش قدم بشی ! یکی تو یکی من ! نه


همیشه تو !


 

یه دوست خوبدر شادی و غم با تو هست . نه فقط توی شادی ها !   


 

یه دوست خوب کمکت می کنه که غصه هاتو فراموش کنی نه اینکه خودشم یه


غصه بهشون اضافه کنه !  


 

یه دوست خوبباهات یه رنگه نه صد رنگ . بهت دروغ نمی گه !

  

 

یه دوست خوب همیشه از خودش و خانوادش نمی گه ، مشتاقه که تو هم از خودت


و خانوادت بگی!  


 

یه دوست خوب سعی می کنه تو رو بیشتر بشناسه تا بتونه بهتر درکت کنه ! 

 

 

یه دوست خوبمدام نمی گه : درکت نمی کنم ! اگه دونفر نتونن همدیگه رو درک


کنن پس دوستی بینشون به خاطر چیه؟  


 

یه دوست خوب کمکت می کنه که به خدا نزدیکتر بشی و امیدوارتر زندگی کنی!  

 

یه دوست خوبهمیشه هواتو داره و تا جایی که بتونه بهت کمک می کنه !  


 

یه دوست خوب نمی تونه ناراحتی تو رو ببینه ! وقتی ناراحتی اونم ناراحت میشه !


و باشادی تو اونم شاده !  


 

یه دوست خوب به خاطر موفقیت هات به تو حسادت نمی کنه ! سربلندیتو میخواد...

 

 

 

اصلا دوستی مثل متکا میمونه

وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی

وقتی خوشحالی بهش تکیه میکنی

وقتی غصه داری روش گریه میکنی

وقتی شوخیت میگیره پرتش میکنی

وقتی سرت شلوغه از جلو دست و پا برش میداری

اما دیر یا زود باز هم بهش احتیاج پیدا میکنی

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
SHaMal

زیبا بود[لبخند]