اغوش

 

نه در آغوشت گرفته ام ،نه تو رابوسیده ام

 

نه حتی موهایت را نوازش کرده ام

 

اما

 

ببین چگونه برایت عاشقانه مینویسم

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
SHaMal

در یک رابطه بودن به معنای بوسیدن،قرار داشتن یادر دسترس بودن نیست. به معنای بودن با کسی است که شما را به گونه ای خوشحال کند که هیچ کس دیگری نتواند ...[گل][گل][گل] [لبخند][لبخند][لبخند]