پسر به....

پسر به مادرش گفت ببین تو هم نماز میخونی هم روزه میگیری

ولی خدا هیچی بهت نمیده, ولی منی که نه نماز میخونم نه روزه

میگیرم هر چی ازش خاستم رو بهم داده

طفلک پسر نمیدانست مادر از خدا فقط یک چیز میخواهد انهم

اینکه هرچه پسرش میخواهد به او بدهد

/ 0 نظر / 3 بازدید