وفاداری

 

وفــــــــاداری ...

 

یک کار خود آگاهانه نیست !!

 

اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی ...

 

خود به خود به او وفــــــــــادار می مانی ...

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
ali

خب همینجوری مگه اشکالی داره؟

ali

فعلا در حد همین نظر دادن