پرسید

پرسید :مرا دوست داری یا زندگی را؟؟

 

گفتم :زندگی را...

 

گذاشت ورفت.......

 

ندانست که خودش زندگی من است.....

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
*نگار*

سلام گلم وبت عالیه خواستی به منم سربزن...[گل]

A

[گل]