بامن...

جاده اش با من

صدای بلند ضبط و آهنگ های ابی و داریوش با من

بردنت به جنگل خیس و بارون خورده با من

جمع کردن هیزم با من

درست کردن آتیش با من

دیوونه بازی ها با من

مستی با من

دریا بردنت با من

دیدن غروب با من

مست کردنت با من

بغل گرفتنت کنار آتیش رو به دریا با من

صبح واسه دیدن طلوع خورشید بیدار کردنت با من

یه دنیا خاطره و حس خوب برات ساختن با من....

فقط بودن با تو...

فقط و فقط بودن از تو...

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
aref

khili ziba bo0o0o0o0o0o0o0o0d[گل][گل]