دیدی

دیدی که سخــــت نیســـــت تنها بدون مــــــــــن ؟!! دیدی

 

صبح

 

می شود شب ها بدون مـــــــــن !! این نبض زندگی بــــــــی

 

وقفه می زند… فرقی نمی کند با مــــــن …بدون مــــــن…

 

دیــــــروز گر چه ســـــــخت امروزم هم گذشت …!!! طوری

 

نمی شود فردا بدون مــــــن !!!

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
shamal

الان که اینو خوندم از خدا یه چیزی خواستم ؛ که ای کـــــــاش فقط واسه چند لحظه تـو من بودی

aref

[گریه][گریه][گریه]