به سلامتی...

 

به سلامتی دختری که خنده ها، شوخی ها و لوس بازیاش

 

فقط واسه عشقشه...

 

باپسر غریبه شوخی نمیکنه، نمیخنده

 

چون میدونه عشقش اذیت میشه

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
SHaMal

عاشقتم ...عالی بوووووووووووووووووووووووووووود[ماچ]

SHaMal

مینا جیان چند دقه ی دیکه دبه برمه مزگه وتی درنگ دبه باشه به قوربانت دبم [لبخند][گل]