زن کـه باشــی...

گاهـی میزنـی زیر گریـــه

کـه دلــش بلرزد و صــدایت کند بانـــــو...

دسـت خودت نیسـت.

/ 3 نظر / 8 بازدید
محمد

شبیه بازیگری هستی! در کل قشنگه یکدفعه سو تفاهمی پیش نیاد[لبخند]

shamal

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااانو دلم خییییییییییییییلی برات تنگیده عزیزمممممممممممممم [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]