تایبت بو کسکم

سلام کسم شه مال جیان ببخشه دوایه قلس بوم راست دلی

خطای من بو  راست دلی شاید امن او پستم دانابه اخه له نوروز

وه داومه به عسلی ولی اوی بزانه امن او پست تانه م له روی

تنیایی و لبر اوی که امار وبلاگکم بروته سره دامناوه دنا امن و چه

به شکست عشقی بمبخشه اگه ناراحتم کردی کسم

 

اوه ی بزانه زورم خوش دوی

 

الانیش پپکنه دمهوه پهکنینت ببینم خنتال دی زو که ای ای

 

خنده ی تو برام مث نفسه پس بخند عشقم

 

/ 7 نظر / 10 بازدید
shamal

نـــــــــات به خــــــــشم........ به خوت خویــــــنـــــــتـــالی ها.وابه من نه له ی .................................................................................................................................................................. شوخیم کرد هر چند زوری شت ناراحت کردوم ده ت به خشم ..........ولی به شه رتی کی ده بی به خوشت الحان پی پکه نی...[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قلب][قلب][قلب][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

یک عدد میم

مرسی از شمااا.[گل] ایشالا کسی ک دوسش داری همیشه مال تو باشه[گل]

امیرحسین

منم آرزویی روکه یه عدد میم برات کرد رو آرزو میکنم.

yashar emroqlu

من که نفهمیدم چی نوشتی با این حال............. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سلام تخوادعام بوبکن بگیه م به خوشه ویسته کم