هرگاه

"هرگاه مرا نخواستی فریاد نکن

آرام در گوشم بگو تا آهسته بمیرم""

/ 7 نظر / 10 بازدید
بانو

یاد ها فراموش نخواهد شد حتی به اجبار...... و دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت.......

shamal

injaeeeeeeeeeeeeeeee?????????????

shamal

khayiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii divooooooooooneeeeeeeeeeeeeeeeee akhe man ke manzoram in nabod ke beriiiiiiiiiiiiiiiii hazfesh koniiiiiiiiiiii ......khob aghe ino mikhastam khodam migoftam hazfesh koniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [قهر]

shamal

hichiiiiiiiiiiiiiiiiii faghat az in narahatam ke bad manzooram ro bardasht kardiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......

SHaMal

خوش به حالت … پیش خودت هستی ![گل]

SHaMal

خوش به حالت … پیش خودت هستی !