حواسمون باشه...

حواسمون باشه...

 

دل آدما شیشه نیست، که روی آن"ها" کنیم.

 

بعد با انگشت قلب بکشیم

 

بعد وایسیم و آب شدنشو تماشا کنیم و کیف

 

کنیم!!

 

رو شیشه نازک دل آدما

 

اگه قلبی کشیدی باید مرررردونه پاش

 

وایسی.....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید