ارزو

 

 

از خــــدا براتون عشــــق آرزو میکنم

 

از اون عشقایـی کـــه

 

هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید

 

و بگیــــد

 

زنـدگــــی یـعـنـی ایــن

 

چقــــــــدر خوشبختـــم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید