دختر است دیگر

دختر است دیگر...

 

گاهی دلش می خواد

 

بهانه های الکی بگیرد

 

به هوای آغوش تو

 

شانه های تو...

 

... که بعد، تــو

 

آرام

 

خیلی آرام

 

در گوشش زمزمه کنی:

 

ببین من عاشقتــــم.

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
رضا

واقعا دختر این است ؟ منظورم یعنی دخترا به محبت نیاز دارن اونی که ما هم نیاز داریم ایا ؟[سوال][نیشخند]

shamal

خب اگه بدون آغوش بگه دوست دارم و تورو با تموم دنیا عوض نمیکنم وعااااااااااشــــــــــــــــقتمممممممممممم ، نمیشه آیا ؟؟؟

shamal

همه ماهر شده اند یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد ! اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم هزاران بار ![قلب]

shamal

مینای دلم باید برم کاری نداری عشقم؟؟؟؟ [گل]

shamal

من رفتم مواظب خودت باش خــــــــــــــداحــــافظ