پسرانی

هنوز هم هستند پسرانی در بین پسران سرزمینم

 

که بوی مردان قدیم را می دهند و از سر و روی

 

آنها نجابت و غیرت می باردمثل عشقم

/ 1 نظر / 2 بازدید