کاش بودی

کاش بودی


وقتی بغض می کردم؛


فقط بغلم می کردی و می گفتی:


ببینم چشماتو،منو نگاه کن


اگر گریه کنی قهر می کنم میرمـــــا...

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
sh

سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل] سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل][گل][گل]سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام[گل]................1000 تا ســــــــــــــــلام به عــــــــــــــــشــــــــــقم