چقدر خوبه......

چقدر خوبه آدم یکی را دوست داشته باشه

 

نه به خاطر اینکه نیازش رو برطرف کنه

 

نه به خاطر اینکه کس دیگری رو نداره

 

نه به خاطر اینکه تنهاست

 

و نه از روی اجبار

 

بلکه به خاطر اینکه اون شخص

 

ارزش دوست داشتن رو داره

/ 1 نظر / 4 بازدید
sh

عشق مشروط میگوید:به تو عشق می ورزم چون به تو نیاز دارم. عشق بی قیدوشرط میگوید:به تو نیاز دارم چون به تو عشق می ورزم........................