نفرین

تورو نفرین نمیکنم شاید نفر بعد از من عاشقت

 

شد نمیخام دلش مثل من بی پناه بشه همه

 

احساسشو از دست بده خودمو نفرین میکنم تا

 

دیگه گرفتار هیچ دروغ شیرینی نشم تا دیگ

 

هیچ (دوستت دارمی) روم اثر نکنه

/ 2 نظر / 2 بازدید
s

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

yashar emroqlu

[رویا]