من عاشق نیستم فقط....

 

من عاشق نیستم

 

 

فقط شب ها بدون آغوشت

 

 

نمیتوانم بخوابم

 

 

روزها دلتنگت میشوم

 

 

از دیدنت سیر نمیشوم

 

 

عطرت روحم را به پرواز در می آورد

 

 

کنارم که هستی زمان بی معنا میشود

 

 

یک نگاه گرم و لبخند مهربانت دلم را قرص میکند

 

 

گرمای دستانت آب روی آتش این  روزهایم است

 

 

من عاشق نیستم

 

 

فقط حرف تو که میشود

 

 

دیگر هیچ چیز نمیشنوم جز

 

 

نام تو

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
از وبلاگ 104

نمی دونم تو وبلاگ قشنگت مطالبت رو بخونم یا حباب بترکونم[خنده][قلب]