اغوش

 

دیگر چیزی نمیخواهم

 

اغوش تو باشد و شانه های تو


 

به دنیا می گویم خداحافظ

 

من دنیایم را پیدا کردم

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
SHaMal

یکی رو دوست داشته باشی اونم دوستت داشته باشه بدون مشکل بهش برسی تا آخر عمر باهات بمونه آخرسر هم دست تو دست هم از این دنیا برید مگه عشق غیر از اینه....[گل]

raha1393

[لبخند]