گاهی

گاهی هیچ ندارم تا برایت بنویسم....

خودت باید باشی

تا ببوسمت....

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
shamal

سلام گلم خدا نکنه عشقم سرش درد بکنه خودم قربونــــــــــــــــــــــــــــــــــــش برم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل]