بی شک

 

بــی شــک بــه هــیــچ صــراطــی مــستــقیــم نیــست

 

دلــــی کــه...

 

بیــتــاب نــوازش ســر انــگشــتــان

 

تــــوبــاشــد..

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
SHaMal

[قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل]دوووووووووووووووووووووووووووووووووووووست دارممممممم [قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل]

SHaMal

باش پچینه چو؟؟؟؟

SHaMal

مممممممممممممممممممممممم جا الحان وختی شامه؛ وره بو شامه ده چینه دره ؟؟؟[چشمک]

SHaMal

ا بو !...باشه هر چو اتو بله ده چین ؟؟؟

SHaMal

نه عزیزم کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه مدلی خریدی مبارک عشقم باشه ؟؟؟؟ خب یعنی حالا شماره خودتو داری ...؟