باورکن

 

باور کن هیچ چیزی در این دنیا ارزشی بالاتر از این ندارد

 

غمی را از دل زدودن و لبی را به خنده وا کردن.

 

فقط خدا می داند بزرگی و بخشندگی قلبی را،

 

که به ازای هدیه لبخندی،

 

از تمام دردهای خود گذشته که فقط دیگری را شادتر ببیند...

 

فقط خدا می داند اندازه این خوبی را، این مهربانی را

 

/ 0 نظر / 9 بازدید