لطفا

 

لطفا ,

 

 

مزاحم نشوید !
.
.
.
.
.

 

" ما "

 

مشغول دوست داشتن یکدیگر هستیم !

.
.

 

عــــــــــــاشقتم عشقم

 

/ 8 نظر / 8 بازدید
SHaMal

دووستت دارم دوووستت دارم دووووستت دارم دوووووستت دارم دوووووووستت دارم دوووووووووستت دارم دووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووستت دارم دووووووووووووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم دووووووووووووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووستت دارم دووووووووووووستت دارم دوووووووووستت دارم دوووووستت دارم دووووستت دارم دوووستت دارم دووستت دارم دوستت دارم دووستت دارم دوووستت دارم دووووستت دارم دوووووستت دارم دوووووووستت دارم دوووووووووستت دارم دووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووستت دارم دووووووووووووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم دووووووووووووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووستت دارم دووووووووووووستت دارم دوووووووووستت دارم دوووووستت دارم دووووستت دارم دوووستت دارم دووستت دارم دوستت دارم دووستت دارم دوووستت دارم دووووستت دارم دوووووستت دارم دوووووووستت دارم دوووووووووستت دارم دووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووستت دارم دووووووووووووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم دووووووووووووووووووووووستت دارم دوووووووووووووووستت دارم دووووووووووووستت

SHaMal

له بیرت نیه قولما پیک تر دا ...دقیقا یک مانگ له وه پیش تاریخ 18.3.1393 اتو کوتت له لام مه رو امیش کوتم چ بلیم دلت آسوده بیت دوایه کوتم هتا هتایه له لاتم اتوش هر وات کوت[گل]

SHaMal

ده بی آگات لیم بیت ادی دلم نشکینی [ناراحت]

SHaMal

دیونه دیووونتم باشه برو عشقم ولی مواظب خودت باش دوست دارم خدا حافظ [گل][گل][گل]

SHaMal

خب خدارو 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000بار شکر[گل]

SHaMal

مینا داداشم عاشق فرانسست ... قبلنا که به شوخی میگفت بزرگ شم میرم فرانسه ،خب هردفه که پیش پدر مادرم میگفت یه ساعت میومدن نصیحتش میکردن میترسیدن نکنه برههههههههههههههه خخخخخخخ