باران

 

 

 

بـــــــاران تکراری نمی شود


 

هر وقت بیاید دوست داشتنیست؛


 

و تــــــو برای مــــــن 
بـــــــارانی...

 

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
SHaMal

اگه شنیدی یکی دوست داره فک نکن از محبت اونه باور کن تو لایق دوست داشتنی ... [گل][گل][گل]دوست دارم[گل][گل][گل]