# حقیقت_تلخ

قلب من

قلب من مثل سنگه. اسمت به سختی رو قلبم   نوشته میشه ولی اگه نوشته باشه دیگه از دلم   پاک نمیشه
/ 0 نظر / 7 بازدید