# دلتنگی

خسته

  خستـــــــه و کوفتــــــه میــــــام خــــــونه ....     آروم کلیـــــدو تـــــو در میچـــــرخونم .....     و تــــــو مثـــــ هـــــر شب انــــــتظارمو میــــکشی ...     میبینـــــی بــــی حوصله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید