# دلتنگی

نقاب

  دست به صورتم نزن   میترسم بیفتد نقاب خندانی که بر صورت دارم.....   وبعد   سیل اشکم تو راباخود ببرد....   وباز من بمانم وتنهایی   ادامه مطلب
/ 11 نظر / 8 بازدید

خسته

  خستـــــــه و کوفتــــــه میــــــام خــــــونه ....     آروم کلیـــــدو تـــــو در میچـــــرخونم .....     و تــــــو مثـــــ هـــــر شب انــــــتظارمو میــــکشی ...     میبینـــــی بــــی حوصله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید