# دلشکسته

فاحشه

    فاحشـــــــــــــــــــه   آن پســریســـت کـه بـا همــه میخـوابـــــد و   "باکـــــــــره" میخـواهـــــد..!  
/ 0 نظر / 7 بازدید

وقتی

وقتی با مشت هاش قلبم رو می شکست همه ی فکرم به این   بود   که مبادا دستاش زخمی بشه  
/ 4 نظر / 7 بازدید