# عاشقانه

گاهی

      گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!         ببرم بخوابانمش!       لحاف را بکشم رویش!       دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!       حتی برایش لالایی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 3 بازدید

میدونی

    میدونی        قشنگترین احساس چه وقتیه !   وقتیبرمیگردی ؛   یواشکی به عشقش نگاه کنی   میبینی که اونم داشته بهت نگاه میکرده  
/ 4 نظر / 3 بازدید

می گویند

  مـےگـــوینـــد:   مخـــآطَبــــ دآشتـــﮧ بـــآش   بــــرآے عـــآشِقــآنـﮧ هــآیَتــــ !   نِمـےدآنَنـــد   مُخـــآطبـــ تَمـــآمِـ عــآشِقــآنـﮧ هــآے مَـــن     تــــــــــــــویــے  
/ 4 نظر / 5 بازدید

زن که باشی...

زن که باشی.... هروقـت صـــدایت میکــــند خوشـــگلکم، خـــدارا شـــکر میکنی کــــه در چشمـــان او زیبـــایی، دســـت خودت نیســـت. زن کـــه باشــــی... همــــه ی دیوانگــــی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید