# عاشقانه
ﭼﻪ ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻣَﺤﺮﻡِ ﺩﻝ ﯾﮑﯽ..   ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﯼ..   ﺑﻬﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﻩ..   ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﺵ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﮕﻪ..   ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﺕ ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 2 بازدید

یاد

به یاد تو روزهایم را به دست شب میسپارم   و هر شبم را به خاطرت صبح میکنم   من تو را میخواهم
/ 4 نظر / 1 بازدید

میخواهمت

در خاطری که ” تویی ” دیگران فراموشند،   بگذار در گوشت بگویم   ” میخواهمت ”   این خلاصه ی   تمام حرفای عاشقانه دنیاست  
/ 3 نظر / 2 بازدید

من یه دخترم....

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺧﺎﻟﻘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﺮﺩ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید