# عاشقانه

من یه دخترم....

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺧﺎﻟﻘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﺮﺩ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید