ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ........

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮﯾﺪ....

 

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﻨﯽ

 

ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯتماﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ

 

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ

 

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻪ ﺍﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ..!

 

ﻧﻪ ﺳﻘﻔﺖ ﻫﻢ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ...!

 

ﻧﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
السا

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد یک امید قلبی به تو گوید که هنوز خدا هست

sh

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــی گـــــــــــــــــــلـــــــــــــــم از وبلاگ زیبات خیلی دوسش دارم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بانوی شرقی

[ناراحت]