وقتی


وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی…


 

یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم,

 

یعنی آدم باش و فقط مال من باش !

 

یعنی چشمات باید فقط منو ببینه

 


/ 2 نظر / 7 بازدید
ویولون

نِگَـراלּ اَشـڪ‌هـایَـمـ نَـبـاشـ [!] اَز [ لَـبـפֿَـنـבَمـ ] بِـتَـرسـ ڪِـﮧ مَـعـنـایَـشـ اَشـڪـ‌ هـاے فَـرבاے تـوستـ

SHaMal

کاش میدونستی خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تو می ارزد به داشتن خیلی ها.....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]