نخیر هر خنتالی

 

اتو خنتالی خومی

/ 4 نظر / 2 بازدید
shamal

ای سه نه ده که ت کوانه..........................................................خـــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــال[زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان]

غزال

توکردی؟؟؟

امیرحسین

ببخشید shamal .میخواستم بپرسم نوشتت به چه زبانی هست.یا نکنه الکی نوشتیش.

yashar emroqlu

من کردی نازانیم[قهقهه]